Իրավաբանական անձանց ռեգիստր

/storage/2023/07/13/group-1719.svg

Աղբյուր:

Իրավաբանական անձանց ռեգիստրը տեղեկատվական շտեմարան է Հայաստանում և Արցախում գործող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ։


Նկարագրություն

Արդարադատության նախարարության Իրավաբանական անձանց ռեգիստրի  շտեմարանում հրապարակվում է Հայաստանում և Արցախում գործող ընկերությունների վերաբերյալ տեղեկություն, որի մի մասը հասանելի է միայն պետական տուրք վճարելու դեպքում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներն ազատված են պետական տուրքի վճարումից։

 

Իրավաբանական անձանց ռեգիստրի պաշտոնական e-register.am կայքի գլխավոր էջում առկա է «Որոնում» բաժինը, որի վրա մկնիկի ձախ սեղմակը մեկ անգամ սեղմելով՝ նոր էջ կբացվի։ Բացված էջում հնարավոր է որոնում կատարել երկու եղանակով՝ «Ըստ գրանցված սուբյեկտի տվյալների» և «Ըստ անձի տվյալների»։ «Ըստ գրանցված սուբյեկտի տվյալների» բաժնում մուտքագրելով փնտրվող սուբյեկտի (ՍՊԸ, ԱՁ և այլն) ճշգրիտ կամ մոտավոր անվանումը և սեղմելով «Որոնել» կոճակը՝ կտեսնեք համակարգի կողմից որոնման արդյունքը: (Նկար 1)

 

 

Նույն տրամաբանությամբ հնարավոր է որոնել՝ անձի անունը, ազգանունը և հայրանունը կամ անձնագրի համարը մուտքագրելով «Ըստ անձի տվյալների» որոնման էջում։

 

Այնուհետև համակարգի կողմից հայտնաբերված սուբյեկտներից պետք է ընտրել անհրաժեշտը՝ մկնիկի ձախ սեղմակը մեկ անգամ սեղմելով ընտրված տարբերակի վրա։ Կբացվի պատուհան, որտեղ զետեղված կլինեն հետևյալ տվյալները՝

 

  •                   իրավաբանական անձի կարգավիճակը,

  •                                        հասցեն,

  •                               գրանցման համարը,

  •             հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ),

  •        իրական շահառուի հայտարարագիրը: (Նկար 2)

 

 

Իրավաբանական սուբյեկտի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություն ստանալու համար համակարգն առաջարկում է գրանցվել և կատարել համապատասխան պետական տուրքը։ Սակայն մինչ այդ հնարավոր է սուբյեկտի իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկությունը տեսնել առանց գրանցման և վճարում կատարելու։ Դրա համար անհրաժեշտ է մկնիկի ձախ սեղմակը մեկ անգամ սեղմել «ԻՍ հայտարարագիր» նշման կողքի «Դիտել» դաշտի վրա, և կբացվի նոր էջ, որտեղ կտեսնեք իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկություններ: (Նկար 3)

 

 

Իրավաբանական անձանց ռեգիստրի e-register.am կայքի գլխավոր էջի աջ մասում առկա «Մուտք համակարգ» բաժին մուտք գործել հնարավոր է համակարգում գրանցվելով։ Գրանցվելուց հետո հնարավոր է պետական տուրք վճարել և հավելյալ տեղեկություններ տեսնել իրավաբանական անձի վերաբերյալ։ Որպես գրանցված օգտվող՝ վերևում նկարագրված եղանակով (Նկար 1) փնտրելով անհրաժեշտ սուբյեկտի տվյալները՝ պետք է սեղմել «Դիտել կամ տպել բոլոր տվյալները» բաժնի վրա: (Նկար 4)

 

 

«Դիտել կամ տպել բոլոր տվյալները» բաժին այցելելուց հետո կբացվի նոր պատուհան, որտեղ առկա են իրավաբանական անձի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները՝

 • անվանումները,

 • մասնակիցները,

 • գործադիր մարմնի ղեկավարները,

 • գրանցման վկայականը,

 • քաղվածքները,

 • կանոնադրությունը, և այլն:

 

Նշված տվյալները տեսնելու համար անհրաժեշտ է մկնիկի ձախ սեղմակը մեկ անգամ սեղմել ստորև պատկերված նկարի միջնամասի սև գույնով նշված կետերի վրա: (Նկար 5)

Այս էջում առկա «Տպելու տարբերակ» գրառման վրա մկնիկի ձախ սեղմակը մեկ անգամ սեղմելով՝ նոր պատուհան կբացվի, որի միջոցով հնարավոր է ներբեռնել նշված իրավաբանական անձի վերաբերյալ ամենաթարմ տվյալները։

ՀՏՀ
Այս հարթակում հրապարակված և հրապարակվող տեղեկության պատասխանատուն Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց ռեգիստրի գործակալությունն է։
Շփոթության աստիճանի նման անվանումներով ընկերություններ կարող են հանդիպել, սակայն պետք է ուշադիր լինել փնտրվող ընկերության անվանման գրելաձևին։ Հնարավոր է իրավաբանական անձի անվանման մեջ նշաններ (կետեր, գծեր, բացատներ) լինեն, որոնք շփոթ առաջացնեն։ Կարող են հանդիպել նաև տառացի նույն անվանումներով ընկերություններ, որոնց պայմաններում պետք է ստուգել և համոզվել, որ գտել եք ճիշտ այն ընկերությունը, որը փնտրում եք (ստուգելով կարգավիճակը, հիմնադրման ամսաթիվը, ՀՎՀՀ-ն և այլն)։
Իրավաբանական անձանց ռեգիստրում բրենդի անվանումով որոնում հնարավոր չէ կատարել։
Իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կայքի «Գրադարան» բաժնում կարող եք գտնել «Տեղեկությունների ստացման կարգ»-ի և «Հաճախ տրվող հարցեր»-ի մասին հուշաթերթերը։